Blog Karin En Daphne

Blog: Samen zetten we de stip op de horizon

Daphne Meijers is adjunct-directeur bij basisschool  ’t Palet in Hapert en Karin van de Wouw is senior teamcoach bij Nummereen Kinderopvang. Zij volgden in het najaar van 2018  de opleiding Organiseren en regisseren van een (integraal) kindcentrum. In de nabije toekomst nemen ze beiden deel in de mfa die momenteel in Hapert gerealiseerd wordt; daarom volgden ze ter voorbereiding op de integrale samenwerking bewust samen de opleiding. Een dubbelinterview.

“Ik heb me aangemeld voor de opleiding met de insteek om meer van elkaars wereld te leren kennen en ook om te weten  op welke vlakken we elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook waar de raakvlakken  en eventuele onmogelijkheden zitten” vertelt Karin. Daphne vult aan: “Karin en ik kenden elkaar al wel en wisten ook dat we ooit samen een IKC zouden gaan vormen. Maar ik besefte toen we startten ook al wel vrij snel hoe weinig ik nog maar wist van de kinderopvang. Ik had geen idee dat binnen de kinderopvang zoveel zaken aan regels gebonden zijn. Ik vond het heel interessant om dat te leren kennen.”

De stip op de horizon wordt concreet
Wat heeft de opleiding je individueel opgeleverd? Daphne:  “Voor mij wel echt dat we in kaart hebben gekregen van waar staan. En dat je je bewust wordt van wat je allemaal al doet. Ik heb me gerealiseerd dat we elkaar eigenlijk al best wel ‘vinden’ op bepaalde vlakken.”

Karin: “Voorheen hadden we wel overleggen gepland, maar dan was je vaak minder met die zogeheten stip op de horizon bezig.  Tijdens de IKC opleiding werd die stip mij wel heel duidelijk. En ik merkte ook dat op het moment dat je die stip goed hebt bepaald je dan pas ook je team hierin goed kan meenemen. Voorheen noemde ik het wel, maar dan was het meer een vaag begrip. En dan zei ik tegen mijn team: ‘We gaan meer samen werken’. Als mijn team vervolgens vroeg ‘hoe dan?’ kon die vraag niet duidelijk beantwoorden.  Nu zijn we echt heel concreet bezig om ontmoetingsavonden te plannen en om veel meer vorm aan die stip op de horizon te geven. Het begint duidelijk vorm te krijgen.”

Jullie hebben het allebei over die stip op de horizon, is dat ook echt iets wat je geleerd hebt binnen de opleiding? Daphne: “In de opleidingsruimte is een grote wand met daarop een IKC route. Daarop kun je goed zien waar je staat in het proces.  De stip, of het einddoel,  is dan misschien nog niet heel duidelijk.  Maar je gaat samen het traject vervolgen en dat vond ik heel waardevol. Gedurende het proces ontstond eigenlijk ook het woord integrale samenwerking en dat begrip kreeg steeds meer inhoud. We zijn in het begin nog aan het stoeien geweest, wordt het een integrale aansturing of een integrale samenwerking. En voor ons bleek dat het echt een samenwerking is. Hoe willen we elkaar gaan versterken?”

“Helemaal omdat je ook te maken hebt met twee totaal aparte verschillende organisaties,” vult Karin aan. Met andere wet- en regelgeving is het soms best een complexe constructie en het is ook wel een proces waarin we moeten gaan groeien. We werken er in stapjes naartoe.”

Deelnemen als duo, dubbele opbrengst
Heeft het gezamenlijk deelnemen toegevoegde waarde gehad? Beiden: “Ja. Als je als duo deelneemt is het waardevol dat je twee werelden bij elkaar brengt en daar meer van te weten komt. Tijdens de opleiding komt dat ook echt naar voren. Tussendoor spraken wij ook af, om opdrachten samen te maken en te sparren en overleggen daarover. Soms concludeerden we daardoor dat we nog niet op het punt in de route waren waar we dachten dat we stonden. Dan gingen we weer een stapje terug en keken we hoe we dan weer naar het volgende punt konden komen. Dat waren heel waardevolle momenten!”

Interview door Anneke Eveleens
Deel dit artikel: