Rietje En Carlijn

Blog: Wat kunnen we samen betekenen voor het kind

Rietje Derks is leerkracht van groep 1 -2 op basisschool Eigenwijs in Veldhoven en Carlijn van Heijst is teamcoach bij Nummereen Kinderopvang. Zij werken nauw samen in de multifunctionele accommodatie (mfa) in Veldhoven-Midden. Ze delen openhartig hun ervaringen van hun samenwerking de afgelopen twee jaar.

Jullie werken allebei in een IKC, hoe ervaren jullie de samenwerking? Rietje:“Ik ervaar de samenwerking als heel positief. Al heb ik nog wel het gevoel dat het nog in de kinderschoenen staat. Wij hebben veel stappen kunnen zetten de afgelopen twee jaar, omdat we de kans kregen om binnen een pilot het een en ander vorm te geven. Dat heeft zeker heel veel opgeleverd. Ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is dat je een omslag in het denken maakt. Dat je je realiseert dat je niet meer alleen te maken hebt met je eigen organisatie. We werken met een kinderopvang samen, maar ook met andere organisaties binnen het gebouw en we moeten ons steeds afvragen wat kunnen wij samen betekenen voor het kind. Als je die manier van denken hebt, dan kun je met elkaar zoeken naar het antwoord op de vraag ‘wat betekent dat nou voor ons handelen’?”

Veel zaken zijn al vanzelfsprekend
Jullie zijn nu twee jaar intensief aan het samenwerken. Waar staan jullie? Carlijn: “Rietje geeft aan dat ze vindt dat we nog aan het begin staan, maar ik denk dat dit wel meevalt. Sommige dingen zijn voor ons al logisch en vanzelfsprekend. Ik denk dat wij daarin ook al verder zijn dan sommige startende kindcentra. Als we ons daarmee vergelijken dan hebben wij samen toch al stiekem veel opgepakt en is dat voor ons al ‘normaal’. Er zijn nog veel stappen te zetten, maar we hebben ook echt al heel veel geleerd van elkaars culturen en werkwijze.”

“Wat ik heel mooi vind, is dat we gezamenlijk het proces doorlopen. Wij hebben twee bijeenkomsten per jaar met pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1-2 waarbij we activiteiten organiseren. Samen maken we een planning voor het hele schooljaar waarbij de peuters naar de kleuters komen. Dan is het óf de pedagogisch medewerker óf de leerkracht die een activiteit doet met de kinderen. We kijken er dan samen op terug en geven elkaar dan tops en tips. Dat is echt heel waardevol”, vertelt Rietje.
Carlijn vult aan: “Die bezoekjes en die evaluaties gezamenlijk zijn daarin echt belangrijk en van toegevoegde waarde. Wat ik merkte vanuit de kant van de pedagogisch medewerkers is dat ze het soms spannend vonden om de klas in te gaan in een andere omgeving en in een andere groep. Doordat we dit bespreekbaar hebben gemaakt, gaat dit nu veel makkelijker en lopen ze gewoon de klassen in.”

Leren van elkaar
Carlijn vervolgt: “Binnen mijn team kwam er naar voren dat de leerkrachten toch wel gezien werden als professionals die hoger opgeleid zijn en daardoor voelden de pedagogisch medewerkers zich ‘minder’. Ik heb ze dan ook in het begin een boost moeten geven: ‘je leert van elkaar en het hoeft niet perfect te zijn’! Je kwetsbaar opstellen is in dit proces heel belangrijk. Je observeert elkaar en geeft dan ook tops en tips om daarmee aan de slag te gaan, zodat beide werelden leren van dit proces binnen een IKC.“ Rietje beaamt dit. “De pedagogisch medewerkers hebben kwaliteiten, waar wij als leerkrachten veel van kunnen leren.”

De energie betaalt zich terug
Hebben jullie de afgelopen twee jaar ook hobbels gekend? Carlijn: “Het praktische stukje was ooit wel lastig. We liepen er soms tegen aan dat als we een gezamenlijk overleg wilden plannen onze werktijden niet met elkaar overeenstemmen. Als de leerkrachten klaar zijn na school dan werken wij nog op de groep. “Dat vergt organisatievermogen en extra inzet van medewerkers”, geeft Carlijn aan. Maar met veel plezier, want we zien dat het oplevert voor de kinderen!” Rietje: “Wat wij heel belangrijk vinden is dat we samen dat proces doorlopen en dat veranderingen gedragen worden door iedereen. De gezamenlijke drive om te zorgen voor een omgeving waarin kinderen kunnen groeien en het vormgeven van een kwalitatief goed aanbod, waardoor kinderen veel leren, maakt de samenwerking tot een succes!”

Interview door Anneke Eveleens
Deel dit artikel: