Agenda

In het najaar van 2019 bieden we opnieuw de opleiding Organiseren en regisseren van een (integraal) kindcentrum aan. Onderstaand een weergave van de planning.

1 september 2019 

Start opleiding Organiseren en regisseren van een IKC
Opening digitaal welkomstcafé (digitale leeromgeving)

15 september 2019 

Opening level 1 Organiseren en regisseren van een IKC

2 oktober 2019

Lesdag 1 Organiseren en regisseren van een IKC (Utrecht)

15 oktober 2019 

Opening level 2 Organiseren en regisseren van een IKC

6 november 2019

Lesdag 2 Organiseren en regisseren van een IKC

15 november 2019 

Opening level 3 Organiseren en regisseren van een IKC

4 december 2019 

Lesdag 3 Organiseren en regisseren van een IKC

17 januari 2020 

Slotdag en certificering Organiseren en regisseren van een IKC