Organiseren en regisseren van een (integraal) kindcentrum

Voor wie?

De opleiding Organiseren en regisseren van een IKC is specifiek gericht op professionals uit het basisonderwijs of de kinderopvang. Denk aan onder andere bouwcoördinatoren, locatiemanagers kinderopvang, adjunct-directeuren en afdelingsleiders die in een (integraal) kindcentrum, ofwel IKC, werken. Maar de opleiding is ook geschikt voor leerkrachten en anderen die een middenkaderfunctie binnen de school of het IKC ambiëren. Integrale kindcentra zijn een veelbesproken onderwerp, niet alleen in de wereld van onderwijs en opvang. De huidige trends geven aan dat steeds meer scholen en opvangorganisaties in de nabije toekomst over zullen gaan naar een integraal aanbod van onderwijs, opvang, welzijn, sport, zorg, muziek, cultuur en andere zaken. Deze opleiding bereidt professionals voor op het werken in een IKC.

Opzet en resultaat

Na afloop weet u wat een integraal kindcentrum nu eigenlijk is en welke kansen en mogelijkheden een integrale samenwerking of aansturing bieden.  In het verlengde daarvan krijgt u inzicht in hoe u uw eventuele team moet enthousiasmeren en aansturen en wat er nodig is om één IKC-team te realiseren. Ook leert u hoe de theoretische kaders rondom IKC-vorming vertaald kunnen worden naar de dagelijkse praktijk.

De opleiding beslaat drieënhalve maand. Deze opleidingsperiode is opgebouwd uit een combinatie van een zogeheten social learning platform (Small Private Online Course, afgekort SPOC), een tweetal lesdagen, een excursie en een slotdag. Hiermee past de opleiding blended learning toe, ofwel digitaal en klassikaal leren gecombineerd. Twee weken voorafgaand aan iedere lesdag heeft u toegang tot uw eigen digitale leeromgeving waarin we u samen met uw medecursisten voorbereiden op de lesdag. Op de lesdag geven we vervolgens verdieping aan de kennis die digitaal verworven en gedeeld is. Actieve deelname aan de SPOC vormt tevens de bouwsteen voor de individuele ontwikkeling in leider-, eigenaar- en ondernemerschap.

Literatuur

Bij de start van de opleiding krijgt u een pakket met boeken, die tijdens de opleiding aan de orde komen. Het is nodig dat u de verplicht gestelde literatuur leest. Deze boeken vormen het theoretisch en praktisch kader omtrent integrale kindcentra dat IKC Academy hanteert. De boeken zijn geschreven op hbo-niveau en worden gebruikt als vakliteratuur in diverse hbo-opleidingen in Nederland (o.a. Pedagogisch Management Kinderopvang van Fontys Hogescholen te Den Bosch).

Eindopdracht

De eindopdracht voor de cursisten in deze opleiding bestaat uit een drietal onderdelen. Allereerst het maken van een analyse van de eigen situatie (hoe ziet uw IKC eruit, welke rolverdeling is er, wie neemt welke taken op zich, wat zijn de verschillende verantwoordelijkheden). Vervolgens stelt u een plan van aanpak op over wat uw rol wordt binnen het IKC. Tot slot maakt u een presentatie voor de eigen IKC-collega’s. Tijdens de opleiding zijn onderdelen van de eindopdracht geïntegreerd in het programma. De eindopdracht is zo samengesteld dat deze bruikbaar is voor de eigen praktijk. U brengt specifiek voor uw organisatie de reis naar een IKC in beeld. Omdat de opleiding concrete output levert om daadwerkelijk met en in een kindcentrum aan de slag te gaan is deelnemen samen met de toekomstige samenwerkingspartner zeer effectief!

De maatschappelijke actualiteit kan ervoor zorgen dat gedurende de opleiding onderdelen vervangen worden of een andere lading krijgen. De wereld rondom integrale kindcentra is nu eenmaal sterk in beweging en daar sluiten we met de inhoud van onze opleiding bij aan.

Start en invulling

Voorlopig staat er geen nieuwe startdatum gepland. Op de hoogte blijven van een eventuele nieuwe opleiding? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 1.950,- per persoon

Studiebelasting

Per level/lesdag
Voorbereiding: ca. 4 uur
Aanwezigheid lesdag: 7 uur

Praktische informatie

Alle praktische informatie staat hier bij elkaar.

Tot slot

De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl. Het registratienummer is 4RSmKRyMTY, het aantal registeruren 45.
Wanneer u de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvangt u een certificaat.

Interesse, aanmelden of meer weten?

Meer weten over de opleiding? Interesse kenbaar maken of aanmelden? Vul onderstaand formulier in, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.