Meer over IKC Academy

Als professionals vanuit één team het kindbelang op de eerste plaats zetten is er veel meer mogelijk om kinderen zichzelf te laten ontplooien in allerlei facetten, daar zijn we van overtuigd. Door middel van een workshop of opleiding leren we u hoe u ook integraal kunt (gaan) werken vanuit uw organisatie. Vanuit ervaring en kunde weten we welke onderdelen van belang zijn hierbij. Deze kennis delen we graag met u. IKC Academy is onderdeel van Nummereen Consultancy. Nummereen kan bogen op jarenlange ervaring in en met professionele kinderopvang en basisonderwijs. Deze ervaring en knowhow hebben we gebundeld in IKC Academy. Vanuit de gedachte ‘Hoe zetten we het kind op één?’